Onze school heeft natuurlijk ook een ouderraad. Deze bestaat uit een aantal leden, gekozen door en uit de ouders van kinderen van de school.

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met:

  • Het beheren van de ouderbijdragen.
  • Het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. (Kerst, Palmpaasoptocht, feestelijke ouderavond, eindfeest, kleuterfeest)
  • Ouders inschakelen bij organisatie van activiteiten.
  • Advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad.
  • Meedenken over de doelstellingen van de school van uw kind(eren).
  • Hand en Span diensten

 

Het huishoudelijk reglement van de ouderraad ligt ter inzage op school

 

Indien u interesse heeft om zitting te nemen in de ouderraad dan kunt u zich verkiesbaar stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding