Ouderhulp

Voor ouders die dat willen, zijn er heel veel mogelijkheden om op school in één of andere vorm mee te werken. Deze hulp is bijzonder waardevol en komt de leerlingen direct ten goede. 

 

 

Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij onze school.

Zij kunnen:

 • Helpen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten
 • Zitting nemen in de ouderraad (OR)
 • Zitting nemen in de Medezeggenschapraad (MR)
 • Zitting nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 

Activiteitenlijst

Aan het begin van ieder schooljaar krijgt ieder gezin een activiteitenlijst. Op deze lijst staan activiteiten die binnen- en buitenschools plaatsvinden. Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt geregeld een beroep gedaan op de ouders. Aan de hand van deze activiteitenlijst kunt u aangeven met welke activiteit u ons zou willen helpen.

Hierbij kunt u ondere andere denken aan:

 •  Handvaardigheid (Atelier)
 •  Klusjes die in en om de school moeten gebeuren                                                             zoals: verven, boeken kaften, etc                                                                                                                        
 •  Oud papier inzamelen !

 •  Helpen met de musical
 •  Eindfeest
 •  Kleuterfeest     
 •  Etc...etc...etc...         


Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt u ingedeeld bij een of meerdere activiteiten.

In de loop van het schooljaar kunt u zich overigens altijd nog aanmelden om ergens bij te helpen.

Via de leerkrachten en/of het maandnieuws vragen wij ook regelmatig uw hulp.

Wilt u zich op dit moment aanmelden voor een activiteit dan kunt u hier de activiteitenlijst (link volgt binnenkort) downloaden. U kunt het ingevulde formulier bij de leerkracht van uw zoon of dochter inleveren.

 

Zonder uw hulp zijn we nergens....

Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook!

 

 

 

 

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding