Miranda, leerkracht

Combinatiegroep: 1-2-3

Tellegen is een superleuke school. De sfeer is open. Jong en oud, iedereen kent elkaar. We vormen samen 1 groep, dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de ouders. De behulpzaamheid en bereidwilligheid is groot. De kinderen hebben veel aandacht voor elkaar. Wanneer er iets aan de hand is, dan praten we er samen over en de kinderen nemen spontaan eigen initiatieven.

Op onze school mag je zijn wie je bent. We helpen elkaar en hebben aandacht voor elkaar! De leerkracht zorgen ervoor dat dit allemaal mogelijk is op school. Je kunt alleen leren en je ontwikkelen als je je veilig voelt en zelf mag ontdekken en ervaren. Er staat een team, dat samen deze voorwaarden creëert. Dat het beste van zichzelf biedt, zodat we de kinderen mooi en uitdagend onderwijs kunnen bieden. Hierdoor gaan zij met plezier naar school en willen/kunnen ze leren en zichzelf ontwikkelen.

Ik heb zelf (jonge) kinderen en merk hoe belangrijk het is dat je vertrouwen hebt als ouder in de school van je kind(eren). Je geeft de verantwoordelijkheid over je "rijkste bezit" (je kinderen) uit handen, het besef hiervan toen ik zelf moeder werd, heeft gemaakt dat ik anders aankijk tegen mijn rol als leerkracht/opvoeder. Ook mijn eigen basisschoolervaring heeft mij gevormd tot de leerkracht die ik nu ben, de positieve ervaringen neem je mee en de negatieve ervaringen gebruik ik op een positieve manier. Boven alles wat ik doe, vraag ik me altijd af: "wat zou ik er zelf van vinden"........"hoe zou ik in zo'n situatie reageren"? Ik vind het belangrijk dat ik gehoord wordt en dat geldt ook voor de kinderen en ouders in de groep, ze verantwoordelijk laten voelen voor hun eigen handelen, eigenaarschap ontwikkelen........oog hebben voor de talenten.............structuur, rust, regelmaat en overzicht, voorspelbaarheid......en groepsdoorbrekend werken.

Specialisaties:

  • Het Jonge kind

  • Uitdagende themahoeken

  • Spelend en ontdekkend leren

  • Doorgaande leerlijnen

  • VVE

 

Terug naar Het team

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding