Methode overzicht

De volgende methodes worden gebruikt om de kinderen de kerndoelen bij te brengen. Op de klassenavond aan het begin van het schooljaar worden deze methodes inhoudelijk verder uitgediept en kunt u ze goed bekijken.

 

Vakgebied

Gebruikte methode

Voorbereidend taal/lezen

 

Meet en volgsysteem:

Schatkist rekenen/taal

Ik ben Bas

 

Ontwikkelingssysteem Voor Kleuters (OVK)

 

Aanvankelijk lezen

Veilig leren Lezen (nieuwe maan-roos-vis versie)

Voortgezet technisch lezen

Estafette

Begrijpend/ studerend lezen

Nieuwsbegrip/

tekstverwerken

Taal/spelling

Taal op maat

Schrijven

Pennenstreken

Rekenen/wiskunde

Pluspunt

Engels

Hello World

Aardrijkskunde

Een wereld van verschil

Geschiedenis

Bij de tijd

Natuuronderwijs

en Techniek

Natuniek

Verkeer

Stap vooruit (gr. 4)

Op voeten en fietsen   (gr. 5/6)

Jeugd verkeerskrant   (gr. 7/8)

Tekenen

Tekenvaardig

Handvaardigheid

Handvaardig

Lichamelijke opvoeding

Planmatig bewegingsonderwijs

 

 

 

Schrijven

Wij hechten grote waarde aan een net handschrift.

Netheid in schrift zorgt ervoor dat het werk prettig te lezen is.

In groep 3 krijgen de kinderen een etui, gum en driehoekpotlood. Dit potlood ligt makkelijk in de hand en bevordert de pengreep. Daarnaast zorgt het er ook voor dat iets snel en gemakkelijk verbeterd kan worden. Na een aantal weken in groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een Stabilo pen van school. 

 

 

 

Computers in de school

Typen:

In groep 8 krijgen de leerlingen typevaardigheid aangeboden. Ons doel hierbij is om de leerlingen type- en toetsenbordvaardig te maken. Eens per week krijgen de leerlingen instructie van de leerkracht. Er is één verwerkingsmoment onder schooltijd. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om elke woensdag na schooltijd onder begeleiding te oefenen op school. Na schooltijd mogen leerlingen in overleg de leerkracht ook zelf extra oefenmomenten inplannen of de computer gebruiken voor andere onderwijsdoeleinden.

De computer wordt ook in diverse lessen als ondersteuning of aanvulling op het lesprogramma gebruikt. Wij gebruiken op school o.a. Ambrasoft, Taal op Maat en Spelling op Maat. De leerlingen gebruiken deze programma’s enkele malen per week.

Een keer per week, vanaf groep 5, krijgen de leerlingen les in het gebruik van de computer. Groep 5 leert te werken met het programma ‘paint’, groep 6 en 7 krijgen les in ‘word’. Groep 8 krijgt les in ‘powerpoint’ en ‘excel’.

De leerkrachten hebben de mogelijkheid om, via het digitale schoolbord, de computer te gebruiken om hun lessen te verrijken en/of te verdiepen.

 

Chromebooks op Tellegen

 

Op de Tellegenschool willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Een grote stap in de ontwikkeling van de kinderen is tegenwoordig de omgang met het internet en de sociale media. Wij zien hier als school een (gedeelde) verantwoordelijkheid in.

 

Om de leerlingen optimaal voor te bereiden op deze ICT- toekomst, hebben we onderzocht hoe we op school hierop kunnen inspelen.

 

Op het voortgezet onderwijs wordt er van leerlingen gevraagd dat ze op een goede manier informatie op het internet kunnen opzoeken en verwerken in een verslag of een presentatie. Het maken van verslagen en presentaties is ook bij ons een vaardigheid die gevraagd wordt.

 

Ook zijn er voor meerdere vakgebieden prima websites om de lessen van de leerkracht te ondersteunen en de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen.

 

Het Chromebook is een prima apparaat waarmee al onze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Sinds maart 2014 werken we in groep 7 en 8 met Chromebooks. Onder begeleiding van de leerkracht leren de leerlingen om verantwoordelijk met het 'grote mensen internet' om te gaan. Ook leren ze een apparaat kennen dat ze op het voortgezet onderwijs prima kunnen gebruiken voor hun verslagen, presentaties etc.

 

Het Chromebook kan via hun eigen account op google ook nog eens gekoppeld worden aan hun smartphone. Veel leerlingen hebben in groep 8 al een smartphone. Dit opent weer mogelijkheden om hun agenda digitaal te gaan beheren.

 

Concreet werkt groep 7 / 8 elke dag op het Chromebook, tijdens de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Ook ambrasoft wordt bijna dagelijks toegepast. Het Chromebook is een vast onderdeel geworden van de lessen die de leerlingen volgen en biedt nog veel meer mogelijkheden voor de leerkracht en de leerling in de toekomst.

 

 

 

 

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding