Methode overzicht

De volgende methodes worden gebruikt om de kinderen de kerndoelen bij te brengen. Op de klassenavond aan het begin van het schooljaar worden deze methodes inhoudelijk verder uitgediept en kunt u ze goed bekijken.

 

Vakgebied

Gebruikte methodes

Voorbereidend taal/lezen

 

Volgsysteem:

Schatkist rekenen/taal

En als bron: Ik ben bas

 

Ontwikkelingssysteem Voor Kleuters (OVK)

Aanvankelijk lezen

Veilig leren Lezen (nieuwe maan-roos-vis versie)

Voortgezet technisch lezen

Estafette

Begrijpend/ studerend lezen

Nieuwsbegrip

Taal/spelling

Staal

Schrijven

Pennenstreken

Rekenen/wiskunde

De wereld in getallen (nieuwste versie)

Engels

Take it easy

Aardrijkskunde

Een wereld van verschil

Geschiedenis

Bij de tijd

Natuuronderwijs

en Techniek

Natuniek

Verkeer

Stap vooruit (gr. 4)

Op voeten en fietsen   (gr. 5/6)

Jeugd verkeerskrant   (gr. 7/8)

Tekenen

Tekenvaardig

Handvaardigheid

Handvaardig

Lichamelijke opvoeding

Bewegen samen Regelen

 

 

Schrijven

Wij hechten grote waarde aan een net handschrift.

Netheid in schrift zorgt ervoor dat het werk prettig te lezen is.

In groep 3 krijgen de kinderen een etui, gum en driehoekpotlood. Dit potlood ligt makkelijk in de hand en bevordert de pengreep. Daarnaast zorgt het er ook voor dat iets snel en gemakkelijk verbeterd kan worden. Na een aantal weken in groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een Stabilo pen van school. 

  

Typen:

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen typevaardigheid aangeboden. Ons doel hierbij is om de leerlingen type- en toetsenbordvaardig te maken. Eens per week krijgen de leerlingen instructie van de leerkracht. Er is één verwerkingsmoment onder schooltijd. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om elke woensdag na schooltijd onder begeleiding te oefenen op school. Na schooltijd mogen leerlingen in overleg de leerkracht ook zelf extra oefenmomenten inplannen of de computer gebruiken voor andere onderwijsdoeleinden.

De computer wordt ook in diverse lessen als ondersteuning of aanvulling op het lesprogramma gebruikt. Wij gebruiken op school o.a. Ambrasoft, Taal op Maat en Spelling op Maat. De leerlingen gebruiken deze programma’s enkele malen per week.

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding