Afbeeldingsresultaat voor gynzy ipadLeren met de I-pad in groep 4 en 5 (en 6)

Gynzy is een maker van adaptief leermateriaal bij rekenen en spelling dat aansluit bij de methode, en richt zich in sterke mate op het onthouden en automatiseren van rekenen en spelling. Gynzy werkt daarmee voor elk kind op een eigen persoonlijke I-pad, zodat leerwerk altijd onder schooltijd plaats kan vinden en ook zelfs eventueel thuis. Op deze I-pad staat dan een geheel adaptief individueel computerprogramma die zich geheel aanpast aan de eerdere antwoorden van het kind. Wanneer het fout was, dat wordt de opdracht erna wat makkelijker. En was het te makkelijk, dan presenteert de I-pad een grotere uitdaging. Dit is een continu proces, zodat hun leerwerk nooit meer te makkelijk of te moeilijk zal zijn. De kinderen werken op deze I-pad ongeveer een uur per schooldag en gebruiken dan niet meer de vaste computers van school. Het voordeel is dat kinderen het ook tegelijk doen.

We zijn op de andere scholen ingestapt met dit programma omdat we dagelijks merken dat relatief veel kinderen het heel lastig vinden om bijvoorbeeld tafels of spellingsregels te automatiseren. En dat het soms weer wegzakt, terwijl het eerder wel beheerst werd. Het onthouden en leren van automatiseringsopdrachten vraagt om herhaling, veel geduld maar vooral om maatwerk per kind.

Afbeeldingsresultaat voor gynzy ipadOp de pilotscholen heeft elk kind in groepen 4 en 5 een persoonlijke I-pad in bruikleen gekregen om zelfstandig op te leren op eigen niveau. In de toekomst is het ook beschikbaar voor groep 6, maar dat is nog in ontwikkeling en op dit moment nog niet beschikbaar. De I-pad mag op de andere scholen nog niet mee naar huis, maar dat zijn we wel per school met de ouders aan het onderzoeken. Dit doen we alleen met duidelijke afspraken en instemming van beide kanten. Al met al een hele innovatieve ontwikkeling!

 

Chromebooks in groep 7 en 8  

Op de Tellegenschool willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Een grote stap in de ontwikkeling van de kinderen is tegenwoordig de omgang met het internet en de sociale media. Wij zien hier als school een (gedeelde) verantwoordelijkheid in.

Afbeeldingsresultaat voor chromebook tellegenOm de leerlingen optimaal voor te bereiden op deze ICT- toekomst, hebben we onderzocht hoe we op school hierop kunnen inspelen. Op het voortgezet onderwijs wordt er van leerlingen gevraagd dat ze op een goede manier informatie op het internet kunnen opzoeken en verwerken in een verslag of een presentatie. Het maken van verslagen en presentaties is ook bij ons een vaardigheid die gevraagd wordt. Ook zijn er voor meerdere vakgebieden prima websites om de lessen van de leerkracht te ondersteunen en de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. Het Chromebook is een prima apparaat waarmee al onze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Sinds maart 2014 werken we in groep 7 en 8 met Chromebooks. Onder begeleiding van de leerkracht leren de leerlingen om verantwoordelijk met het 'grote mensen internet' om te gaan. Ook leren ze een apparaat kennen dat ze op het voortgezet onderwijs prima kunnen gebruiken voor hun verslagen, presentaties etc.

Het Chromebook kan via hun eigen account op google ook nog eens gekoppeld worden aan hun smartphone. Veel leerlingen hebben in groep 8 al een smartphone. Dit opent weer mogelijkheden om hun agenda digitaal te gaan beheren.

 

Concreet werkt groep 7 / 8 elke dag op het Chromebook, tijdens de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Het Chromebook is een vast onderdeel geworden van de lessen die de leerlingen volgen en biedt nog veel meer mogelijkheden voor de leerkracht en de leerling in de toekomst.

 

Typen:

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen typevaardigheid aangeboden. Ons doel hierbij is om de leerlingen type- en toetsenbordvaardig te maken. Eens per week krijgen de leerlingen instructie van de leerkracht. Er is één verwerkingsmoment onder schooltijd. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om elke woensdag na schooltijd onder begeleiding te oefenen op school. Na schooltijd mogen leerlingen in overleg de leerkracht ook zelf extra oefenmomenten inplannen of de computer gebruiken voor andere onderwijsdoeleinden.

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding