Fedor, groepsleerkracht/managementondersteuner

Combinatiegroep: 1-2-3 (woensdag) en 7-8 (maandag)

 

We maken op Tellegen gebruik van de kracht van samenwerkend en samenspelend leren, tussen jong en oud. Vandaar de keuze voor de combinatiegroepen. Je ziet dat dit concept goed werkt voor het zelfvertrouwen van kinderen. Zij ontwikkelen zich bovengemiddeld in sociaal en lerend opzicht!

Ouders willen graag dat het goed gaat op school en dat hun kind het hier fijn heeft. De ouders van Tellegen zijn erg betrokken bij onze school en geven, ieder op hun eigen wijze, extra franje aan betekenisvol leren op onze school. Heel betrokken en waarde verhogend voor de kinderen!

Het belangrijkste vak, wat mij betreft, is leesonderwijs! Ik heb net een masterstudie afgerond op gebied van de leesmotivatie en heb daarvoor een leesproject ontwikkeld, dat ook landelijk bijzonder positieve aandacht krijgt. Zie: www.voorlezenopfilm.weebly.com voor het onderzoek. Een kind moet uit kunnen gaan van zijn eigen kracht en trots als het gaat om de leesontwikkeling. In mijn onderzoek deed ik onderzoek naar leesmotivatie in combinatie met de ouderbetrokkenheid.

“Wat heb ik toch een prachtig vak!”

 

 

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding