Dyslexie

Alle basisscholen hebben afspraken gemaakt om op dezelfde wijze om te gaan met leerlingen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoals dat is vastgesteld door het Expertise Centrum Nederlands.

 

Terug naar Zorg voor de leerling

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding